053-7265173

מנועים לרכב והקרבורטור

עקרונות הפעולה
א. תפקיד - תפקידו של הקרבורטור הנמצא בתוך מנועים לרכב הוא לערבב את האוויר ואת הדלק ביחס משתנה, לפי דרישות המנוע, הדלק יתערבב באוויר כך, שהבעירה תהיה מושלמת ככל האפשר, בכל תנאי פעולת המנוע (פעולה ללא עומס, האצה, עבודה רגילה והספק מלא). הואיל והעמסת המנוע משתנית, יש לשנות גם את יחס האוויר והדלק, למרות שמספרו הסיבובים אינו משתנה.

ב. תופעת ונטורי
הדלק מועבר מהקרבורטור הואיל ובתא המצוף של הקרבורטור שורר לחץ גבוה יותר מאשר בסרעפת הכניסה. הלחץ האטמוספרי שבתא המצוף דוחף את הדלק דרך הנחיר אל זרם האוויר בצוואר הקרבורטור, בו שורד לחץ נמוך. הלחץ הנמוך בקרבורטור נוצר על~ידי צינור "ונטורי"
לצינור ונטורי צורת נחיר ומשמש להגברת זרם האוויר העובר בצוואר הקרבורטור - על־ידי הקטנה הדרגתית של חתך המעבר שלו. הגדלת המהירות מלווה הקטנת הלחץ, ועל ידי כך מתאפשרת הזרמת הדלק אל תוך האוויר שבמעבר.
דוגמה פשוטה לפעולה זו משמש המרסס הרגיל. במיכל נמצא נוזל, ותפקידו דומה לתפקיד בית המצוף של הקרבורטור. המיכל מכוסה כדי למנוע את דליפת הנוזל. הנקב שבמכסה נועד להשוואת הלחץ לאטמוספרה. לתוך המיכל נכנסת צינורית, הפתוחה משני צידיה, עד מתחת למפלס הנוזל. הקצה השני של הצינורית נמצא מעל מפלס הנוזל, ויוצא דרך מכסה המיכל. באמצעות משאבת־יד מכוון זרם האוויר מעל הקצה העליון של הצינורית. מהירות האוויר גורמת לירידת הלחץ בקצה העליון של הצינורית, הלחץ האטמוספרי השורר במיכל דוחף את הנוזל אל תוך הצינורית כלפי מעלה, ושם הוא נפלט על ידי זרם האוויר.
האוויר זורם בצוואר הקרבורטור, כשבוכנת המנוע נעה כלפי־מטה במהלך היניקה שלה, אך מהירות האוויר עדיין אינה מספיקה לזרימת הדלק אל תוך המנוע.
כדי להשיג מהירות מספקת של האוויר במעבר, מצויד הקרבורטור בצינור ונטורי אחד או יותר. צינור ונטורי מתוכנן כך, שיגלה התנגדות מינימאלית לזרימת האוויר. לו היה האוויר זורם בצינור, שיש שינוי פתאומי בחתך שלו, לחץ האוויר אחרי שינוי החתך קטן יותר מאשר לפניו. דבר זה נראה משינוי גובה עמוד הנוזל בשני מכשירים למדידת לחץ או ריק, הצמודים לצינור.
בכל זאת צורה זו של הקטנת החתך תגרום למערבולות ולהפסדי זרימה של דלק למנוע. לו חל שינוי חתך הדרגתי משני צדי המחיצה, היינו מקבלים את צינור ונטורי, וזרימת האוויר הייתה יותר קצובה. צינור ונטורי במנועים לרכב, שאליו מחוברים שלושה מכשירים למדידת ריק/לחץ בשלושת המקומות הקריטיים. מפלס הנוזל גבוה ביותר במכשיר מס' 2 (החתך הצר ביותר) ונמוך במקצת במכשיר מס' 3. מפלס הנוזל במכשיר מס' 3 יהיה גבוה יותר מאשר במכשיר מס' 1 — אחרת לא תהיה זרימה בצינור לכיוון הצילינדר במנוע. מכאן, שהלחץ הנמוך ביותר מתקבל במקום הצר ביותר כתוצאה מעליית המהירות.

ג. יחס האוויר והדלק במנועים לרכב-
יחס האוויר הרצוי ביותר בתוך מנועים לרכב בשריפה פנימית הוא 15 חלקי אוויר לחלק אחד של דלק (חלקי משקל). יחס זה נקרא "היחס הנורמאלי". תערובת, המכילה יותר אוויר מיחס 15 ל־1, נקראת תערובת "רזה" תערובת, המכילה פחות אוויר, נקראת תערובת "שמנה". ההספק המכסימלי מתקבל כאשר היחס הוא בין 12 - 13 ל -1,
אך חיסכון מכסימלי מתקבל ביחס של 1:15. הקרבורטור צריך לשנות באופן אוטומטי את יחס האוויר והדלק כדי לקיים את תנאי פעולת המנוע, המשתנים ללא הפוגה.

חלקים מפירוק לרכב אספנות

יבוא חלקי חילוף מקוריים משומשים מאנגליה לאלפא רומיאו

אלפא רומאו לוגו הצעת מחיר למנוע

טרייד-אין

טרייד אין לרכבקנייה מכירה וטרייד- אין
החלפת הרכב שבבעלות הלקוח לרכב מתקדם יותר מהמלאי הרחב והמגוון הקיים בחברה, כל הרכבים נבדקים בקפידה, לכל הרכבים העומדים למכירה ניתנת אחריות.

טרייד אין לרכב קניית רכבים לאחר תאונה (טוטל לוסט) או השבתה מכאנית, המיועדים לפירוק.

טרייד אין לרכבשירות השבחת רכבים לפני החזרתם לחברות הליסינג, להורדת מחירי השתתפות העצמית. השבחת הרכבים מתבצעת על פי דרישות חברות הליסינג.

מאמרים