053-7265173

מנועים לרכב בתנאי עבודה שונים

מרבית הקרבורטורים המותקנים במנועים לרכב מורכבים מחמש מערכות של פעולות שונות. המערכות ביחד מהוות את מכלל הקרבורטור. ואלה חמש המערכות: מערכת "המצוף", מערכת ל"מהירויות נמוכות" מערכת ל"מהירויות־גבוהות" מערכת ה"האצה" ומערכת "משנק־האוויר".

א. מערכת "המצוף": היא השומרת על מפלס נכון של הדלק בבית־המצוף במשך כל הזמן. מפלס נכון של הדלק וחיבור נכון של בית המצוף אל האטמוספרה מבטיחים כמות תקינה של דלק לשאר המערכות במנוע.
ב. המערכת ל"מהירויות נמוכות": מערכת זו מעבירה את התערובת כאשר משנק הדלק סגור כמעט לגמרי, במספר קרבורטורים נמשכת פעולת המערכת בכל תחום מהירויות המנוע. באחרים פעולתה נפסקת בתחילת תחום המהירויות הגבוהות. המערכת מעבירה דלק מבית המצוף אל מתחת שסתום משנק הדלק.
ג. המערכת ל"מהירויות גבוהות": מערכת זו מווסתת ומעבירה את התערובת בתחום המהירויות הגבוהות. מערכת זו מעבירה דלק מבית המצוף אל צינור־ונטורי.
ד. מערכת "משאבת־ההאצה": מערכת זו מספקת במהירות כמות נוספת של דלק במקרה של האצה פתאומית של המנוע.
ה. מערכת "משנק־האוויר": מערכת המשנק מעשירה את התערובת בשעת ההתנעה ובזמן חימום המנוע.

מערכת ה"מצוף":
כל שינוי במפלס הדלק בבית־המצוף יגרום לשינוי בלחץ הדרוש לזרימת הדלק לכיוון צינור ונטורי. יש לזכור, כי הלחץ בתנאים רגילים צריך להיות די גבוה להעלאת הדלק אל צינור ונטורי. שינוי מפלס הדלק משנה את המרחק בין מפלס הדלק במעבר היציאה של המערכת ל"מהירויות גבוהות" ובין קצה המעבר.
אם מרחק זה קטן מדי, תהיה התערובת שמנה - ולהיפך. תפקיד מנגנון המצוף בתא המצוף הוא לשמור על מפלס הדלק במשך כל הזמן. מנגנון המצוף כולל מצוף, מערכת שסתום-מחט ובית־המצוף. שסתום־המחט נמצא על זרוע המצוף. כשמפלס הדלק נמוך, המצוף והשסתום נעים למטה, פתח הכניסה נפתח, ודלק נוסף נכנס לבית המצוף. כשמפלס הדלק גדל, עולה המצוף ושסתום המחט סותם את פתח הכניסה שבין משאבת הדלק ובית־המצוף. בצורה זו נשמר המפלס במשך כל הזמן.

המערכת ל"מהירויות נמוכות":
א.  כששסתום משנק הדלק סגור כמעט לחלוטין, תעבור כמות קטנה מאוד של אוויר דרך צינור ונטורי. הפרש הלחץ בין תא המצוף ובין צינור ונטורי לא מספיק כדי שהדלק יכנס לצינור מנחיר הדלק. מסיבה זו אנו זקוקים למערכת ל"מהירויות נמוכות".
כששסתום משנק־הדלק נסגר, האוויר צריך לעבור דרך מעבר צר שבין משנק הדלק ובין הצינור. כתוצאה מזה חלה אותה תופעה כמו בצינור ונטורי, כלומר המהירות תגדל והלחץ ירד. הפרש הלחצים בין תא המצוף ובין נקודת מוצא הדלק יספיק עתה לדחיפת הדלק מתוך תא המצוף. במערכת נמצאים פתחי יציאה בצדו של צינור המעבר,
נחיר מיוחד לוויסות כמות הדלק ומעבר להובלת הדלק מתא המצוף למעלה, אחר־כך למטה אל פתח היציאה. כן מכילה המערכת פתח לכניסת האוויר מצינור ונטורי אל חלקו העליון של המעבר.

ב.  כתוצאה מהפרשי הלחצים נדחף הדלק מתא המצוף דרך חור הנחיר. ומוזרם אל המעבר. בחלקו העליון של המעבר נכנס אוויר מצוואר הקרבורטור כדי לעזור לריסוס הדלק ולמנוע. כשהמערכת אינה פועלת - את נזילת הדלק בגלל חוק הכלים השלובים. האוויר והדלק זורמים אחר־כך למטה דרך מעבר, ויוצאים מפתח היציאה. הסמוך למשנק הדלק.

ג.  כתוצאה משינויים בפעולת מנועים לרכב דומים, צריך לאפשר שינוי כמות הדלק שהמערכת למהירויות נמוכות מספקת - אם רוצים להשיג תנאי עבודה שווים בפעולת סרק של מנועים לרכב. אמצעי אחד של כוונון הכמות הוא שינוי כמות האוויר המוכנס לחלקו העליון של מעבר הדלק דרך פתח־האוויר. אמצעי אחר הוא שינוי כמות האוויר והדלק הנכנסים לצוואר הקרבורטור.
לפי השיטה הראשונה יש שני פתחים לכניסת אוויר במעבר הדלק, אחד קבוע בגדולו ואחד ניתן לשינוי על־ידי בורג הסוגר או פותח את המעבר. כשפתח זה סוגר, נכנם אוויר רק דרך הפתח הקבוע, וכמות מכסימלית של דלק נכנסת לצוואר הקרבורטור. כשהפתח השני פתוח נכנס אוויר נוסף הגורם לכך שהתערובת תהיה "רזה" יותר.
לפי השיטה השנייה, בהיקף צוואר הקרבורטור יש שני פתחי כניסה לתערובת, אחד בגודל קבוע - פתח היציאה של המערכת, ואילו השני ניתן לשינוי על־ידי בורג ומשמש לכוונון בלבד.

חלקים מפירוק לרכב אספנות

יבוא חלקי חילוף מקוריים משומשים מאנגליה לאלפא רומיאו

אלפא רומאו לוגו הצעת מחיר למנוע

טרייד-אין

טרייד אין לרכבקנייה מכירה וטרייד- אין
החלפת הרכב שבבעלות הלקוח לרכב מתקדם יותר מהמלאי הרחב והמגוון הקיים בחברה, כל הרכבים נבדקים בקפידה, לכל הרכבים העומדים למכירה ניתנת אחריות.

טרייד אין לרכב קניית רכבים לאחר תאונה (טוטל לוסט) או השבתה מכאנית, המיועדים לפירוק.

טרייד אין לרכבשירות השבחת רכבים לפני החזרתם לחברות הליסינג, להורדת מחירי השתתפות העצמית. השבחת הרכבים מתבצעת על פי דרישות חברות הליסינג.

מאמרים